20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

2017 immaculataRekolekcje Immaculata w dniach 06-12.08.2017 r. opierają się w głównej mierze o treści "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, oraz o nauczanie Ojców Kościoła. Ich istotą jest POZNANIE PRAWDY O SOBIE SAMYM, która przynosi łaskę uzdrowienia wewnętrznego.

Idzcie i gloscieNiech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przeżywając rok duszpasterski w temacie: Idźcie i głoście, oraz dziękując Bogu za jubileusz stulecia objawień w Fatimie i trzysta lat od koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, w imieniu własnym oraz księży Wojciecha i Marka, życzę wszystkim Parafianom i Gościom, by święta Zmartwychwstania były czasem osobistego dziękczynienia za tych z naszego życia, dzięki którym mogliśmy doświadczyć głoszonego żywego Słowa, które jak blask wielkanocnego poranka wprowadziło światło wiary w mroczne przestrzenie naszego serca.

Życzę, by wstawiennictwo Maryi i jej opieka stały się udziałem każdej osoby i rodziny, a szczególnie osób samotnych i cierpiących. Niech łaska płynąca z dzielenia się wiarą i Słowem Bożym pozwoli nam w jedności i wzajemnym przebaczeniu dziękować Bogu za wszelkie dobro, jakiego, dzięki zaangażowaniu wielu osób jesteśmy uczestnikami.

Niech Boże błogosławieństwo szczególnie towarzyszy podczas wspólnych rodzinnych spotkań i w czasie zgromadzeń liturgicznych w naszej świątyni na modlitwie i uwielbieniu Jezusa Zmartwychwstałego.

Ks. Jarosław Dąbrowski, proboszcz

arte8 1024Małżeństwa, które w swych staraniach o potomstwo napotykają na różnorakie trudności oraz rodziców oczekujących na narodziny dziecka, czy też pragnących podziękować za życie swoich dzieci, zapraszamy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca (sobota), na Mszę świętą o godz. 18:00.

2016 bnW imieniu kapłanów posługujących w naszej parafii i własnym, życzę wszystkim, aby Święta Bożego Narodzenia stały się czasem nowego odkrywania potęgi Boga, rodzącego się poprzez dobre słowo wypowiadane z miłością, przez świadomą decyzję przebaczenia i czyny miłosierdzia płynące z serca wobec tych, których kochamy i wobec tych, którym winniśmy miłość.

2017 ziemia swieta
Pielgrzymka do Ziemi Świętej 26 STYCZNIA - O3 LUTEGO 2017 r.

  • wylot w czwartek - wieczorny wylot samolotem LOT-u
  • lądowanie w piątek około 9 rano)

 

 

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u