Siostry Benedyktynki Misjonarki, które na co dzień żyją według zasad Reguły Świętego Benedykta, pragną, aby z tego duchowego skarbca mogły także korzystać osoby świeckie, realizujące inne rodzaje powołania, dlatego tworzą przy swoim klasztorze grupę formacyjną dla kobiet pod nazwą: „Benedictus”.

Siostry zapraszają na pierwsze spotkanie, które odbędzie się dnia 17 października o godz. 18:00 w domu zakonnym przy ul. Kilińskiego 2 w Ełku. Spotkania będą odbywają się raz miesiącu, trwają ok. 2 godzin. W programie jest przewidziany udział w modlitwie brewiarzowej, adoracji, rozważaniu biblijnym – metodą lectio divina.