MINISTRANCI - Ministrant jest pomocnikiem księdza przy sprawowaniu Mszy Święta i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

ZASADY MINISTRANTA:

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem
  • Ministrant rozwija w sobie życie BożeMinistrant poznaje liturgię i żyje nią
  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej
  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

Opiekunem ministrantów jest ks. Przemysław Jermak

Zbiórki dla ministrantów w naszej parafii są co 2 tygodnie w soboty o godzinie 10.

Zapraszamy
kandydatów - chłopców, na ministrantów,
po pierwszej komunii świętej.

Więcej informacji na temat Liturgicznej Służby Ołtarza: www.lso.diecezja.elk.pl

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u