20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

tdz1-3 01Blanca Jordan de Urries, Twoje dziecko między 1 a 3 rokiem życia. Apostolicum, Ząbki 2004 , stron 166

Blanca Jordan de Urries de la Riva, absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu w Madrycie, prowadzi dział dziecięcy w hiszpańskim czasopiśmie dla kobiet, wychowując dwie córki. Napisana przez nią książka zbudowana zastała na ogromnym materiale empirycznym, na który złożyły się doświadczenia osób ubiegających się o poradę, skonfrontowane z doświadczeniami osobistymi autorki jako matki. Te doświadczenia rodzicielskie dziennikarka połączyła także z wiedzą teoretyczną zdobytą na potrzeby pracy zawodowej. Książka stanowi zatem twórcze połączenie teorii z praktyką.

tdz4-5 01
Manoli Manso, Blanca Jordan de Urries, Twoje dziecko między 4 a 5 rokiem życia. Apostolicum, Ząbki 2005, stron 166.

Dwie kobiety napisały tę książkę. Manoli Manso wiele lat pracowała z dziećmi w wieku 4-7 lat jako pedagog w Colegio Montealto w Madrycie, kierując cyklem nauczania początkowego. Blanca Jordan de Urries de la Riva, absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu w Madrycie, prowadzi dział dziecięcy w hiszpańskim czasopiśmie dla kobiet, wychowując dwie córki. Mamy więc tu do czynienia z wielowymiarowym, twórczym połączeniem teorii z praktyką.

tdzc6-7 01tdzc6-7 02tdzc6-7 03

tdzs6-7 01tdzs6-7 02tdzs6-7 03

zpdz6-12 01
Teresa Artola Gonzalez, Zwyczajne problemy dzieci w wieku 6-12, Apostolicum, Ząbki 2006, stron 205

Teresa Artola Gonzalez jest doktorem psychologii oraz magistrem pedagogiki (Master of Family Education). Była wykładowcą psychologii dziecięcej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, obecnie wykłada na prywatnej wyższej szkole pedagogicznej w Hiszpanii. Autorka licznych publikacji poświęconych problemom dzieci w nauce, ich ocenie oraz rozwiązywaniu. Zajmuje się też poradnictwem rodzinnym. Matka 4 dzieci. Autorka m.in. książek „Zwyczajne problemy dzieci w wieku 0-6 lat" oraz „Zwyczajne problemy dzieci w wieku 6-12 lat".

tdz dorastanie 01tdz dorastanie 02tdz dorastanie 03

Fernando Corominas, Wychowywać dziś, Apostolicum, Ząbki 2007, stron 167

wychowywac dzis 01Co to znaczy: „wychowywać dziś"? Czy to coś innego niż wychowywać wczoraj albo przed wiekiem? Wielki polski socjolog Florian Znaniecki w swej pracy z 1928 roku postawił tezę, że rodzice zaprzestają wychowywać swoje dzieci, ponieważ to zajęcie trudne, niewdzięczne, pracochłonne, zabierające mnóstwo czasu. Wyzwoleni spod wpływu i kontroli dużej rodziny, obejmującej dziadków, wujków, ciotki, stryjków, stryjenki itp. (albo rodu – w przypadku szlachty i arystokracji) rodzice, wyalienowani w kilku pomieszczeniach swojego mieszkania w blokowisku, zaprzestają działań wychowawczych. Nie ma presji na rodziców– nie ma wychowania. Zdaniem Znanieckiego tylko presja Kościoła i państwa mogą skłonić rodziców do wychowawczego trudu. Praca Znanieckiego ukazała się ok. 40 lat przed Soborem Watykańskim II. Wśród dokumentów Soboru ważne miejsce zajmuje Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „GRAVISSIMUM EDUCATIONIS". Mowa w niej nie tylko o obowiązkach rodzicielskich, ale i o tym, iż rodzice powinni otrzymać stosowną pomoc od całej społeczności.

Eusebio Ferrer Hortet, Wymagać, żeby wychowywać. Apostolicum, Ząbki 2007, stron 200

w wychowywac 01Autor tej książki, Eusebio Ferrer Hortet, jak większość autorów tej serii, nie jest pedagogiem po specjalistycznych studiach ani na pedagogicznym etacie. To dziennikarz, który swoje osobiste doświadczenia ojca połączył z doświadczeniami zawodowymi oraz lekturami i badaniami – i na tej bazie zwrócił się do rodziców z ofertą szkoleń, kursów, a także poradnictwa. W takiej działalności mieści się także omawiana pozycja. Myśl przewodnia tej książki została zamieszczona na stronie 165: „Żeby wychowywać, trzeba mieć zdrowy rozsądek, kochać i stawiać wymagania". Jak wiele innych myśli kluczowych, została ona wyraźnie wyeksponowana, wyodrębniona graficznie.
Jak zarekomendować tę książkę? Bardzo znamienne są tytuły podrozdziałów, w których zawiera się sposób myślenia autora. Układają się w pewną całość: Należy poświęcać swym dzieciom tyle czasu, by nie zapytały nas, czy ciągle jeszcze jesteśmy ich tatą (mamą). Ani brak czas, ani zmęczenie nie zwalniają rodziców z odbycia tej długiej drogi, jaką jest wychowanie.

w uczucia 01w uczucia 02w uczucia 03

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u