20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

Powołanie Dwunastu Łk 6, 12 por. Mt10,1-4; Mk3, 6-19.

Wówczas poszedł na górę, aby się modlić. Całą noc modlił się do Boga, a kiedy nastał dzień, wezwał swoich uczniów, wybrał z nich dwunastu i nazwał ich apostołami. [Wybrał] Szymona, którego nazwał Piotrem i jego brata Andrzeja, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona zwanego Gorliwy, Judę Jakubowego, i Judę Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Jezus ukazuje się uczniom J20, 19-20

Wieczorem w ten dzień pierwszy dzień tygodnia, tam gdzie uczniowie przebywali, zamknąwszy drzwi z obawy przed Judejczykami, Jezus przyszedł, stanął na środku i mówi:
- Pokój wam.
Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uradowali się więc uczniowie ujrzawszy Pana. Powiedział im znowu:
- Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam.
Po tych słowach tchnął na nich i mówi:
- Weźcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, temu są odpuszczone, a komu zatrzymacie, temu są zatrzymane.
A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi kiedy Jezus przyszedł. Mówili mu więc inni uczniowie:
- Ujrzeliśmy Pana.
A on im powiedział:
- Jeśli nie zobaczę śladów gwoździ na Jego rękach i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mej w Jego bok, nie uwierzę.
Po ośmiu dniach uczniowie znowu byli w domu i Tomasza z nimi. Przychodzi Jezus, chociaż drzwi były zamknięte, stanął na środku i rzekł:
- Pokój Wam!
Potem mówi Tomaszowi:
- Włóż tutaj palec i oglądaj moje ręce, włóż także rękę do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. A Tomasz Mu odpowiedział:
- Pan mój i Bóg mój!
Mówi mu Jezus:
- Uwierzyłeś, boś Mnie ujrzał. Szczęśliwi ci, którzy nie ujrzeli, a uwierzyli.

J 11,16
Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: <<Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć>>.

J 14,1
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzycie! 2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam gdzie Ja jestem. 4 Znacie drogę, dokąd ja idę. 5 Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? 6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u