×

Ostrzeżenie

The form #44 does not exist or it is not published.

Papież Franciszek ogłosił konsultacje wśród Ludu Bożego i chce usłyszeć, co każdy z nas nosi w swoim sercu, bo Duch Święty nie działa tylko w biskupach i ich prezbiterach, Duch Święty przemawia w sercach zwykłych ludzi, także takich „przeciętnych” katolików, którzy nie mają żadnych ważnych funkcji, ale Kościół nie jest im obojętny. Każdy jest zaproszony, by zechciał spróbować odpowiedzieć na pytania Papieża: zarówno ten, który jest wykształconym teologiem, jak i ten, który ma wątpliwości w wierze i zmaga się z sobą, bo już nie umie ufać swojemu Kościołowi.

Zanim jednak przejdziemy do pytań, winniśmy sobie uświadomić, że pierwszym owocem Synodu ma być moja przemiana, będąca owocem: otwarcia na Ducha Świętego, wsłuchania w Słowo Boże, modlitwy (indywidualnej i wspólnej). Prośmy, by Duch Święty zamieszkał mocniej w naszych sercach i nauczył nas drogi, jaką mamy iść.

„Jak Piotr został przemieniony przez swoje doświadczenie z Korneliuszem, tak i my musimy pozwolić się przemienić przez to, do czego zaprasza nas Bóg. Poprzez proces synodalny, Bóg nas prowadzi na wspólną drogę nawrócenia poprzez to, czego doświadczamy w relacji. Bóg dociera do nas przez innych, a do innych dociera poprzez nas, często w zaskakujący sposób” (Vademecum Synodu o synodalności).

Kościół, głosząc Ewangelię, wędruje jako wspólnota. Główne pytanie Synodu jest następujące: W jaki sposób to wspólne wędrowanie dokonuje się dzisiaj w naszym Kościele?

Odpowiadając na to pytanie, spróbujmy:

  1. zapytać siebie, jakie konkretne doświadczenia (działania razem, podejmowania wspólnie decyzji, konsultacji, wzajemnego wsparcia) naszego lokalnego Kościoła przychodzą nam na myśl?
  2. odczytać je na nowo w sposób bardziej pogłębiony - Jakie radości wywołały? Jakie trudności i przeszkody napotkały? Jakie rany wydobyły na światło dzienne? Jakie wzbudziły przemyślenia?
  3. zebrać owoce, by się nimi podzielić: Czego nas te doświadczenia uczą? Gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? Do czego nas Duch Święty wzywa? Co należy utrwalić, a co zmienić? Jakie kroki w tym kierunku należy podjąć? Jakie drogi otwierają się dla naszego Kościoła lokalnego?

Chodzi o możliwe uchwycenie dwóch perspektyw: osobistego doświadczenia wiary „w drodze” oraz doświadczenia „wspólnego wędrowania” Kościoła lokalnego.

Chcemy Cię posłuchać

Opowiedz o swoim doświadczeniu i przeżywaniu wiary w Kościele

Zanim przekażesz nam swój głos, zapoznaj się z pytaniami synodalnymi przesłanymi z Rzymu. Nie musisz odpowiadać na wszystkie. Wybierz te, które najbardziej dotyczą Twojej sytuacji czy środowiska, w którym żyjesz. Można, a nawet warto, dodać do tych problemów również inne tematy ważne dla Ciebie. Słuchając siebie nawzajem, rozeznajemy znaki czasu. Zachęcamy by refleksję nad pytaniami synodalnymi poprzedzić modlitwą, lekturą Pisma Świętego. 

A gdy już przygotujesz swoją wypowiedź, pamiętaj, zostaw do siebie kontakt!

 
stat4u