20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

p01 Plakat A3 II Wieczór Uwielbienia JP2 Patron RodzinyZapraszamy w sobotę 10 października 2015 r., godz. 19.00 na

II Wieczór Uwielbienia

z okazji XV Dnia Papieskiego - Jan Paweł II - Patron Rodziny.

Plan spotkania:

  • rozważanie tekstów św. Jana Pawła II
  • modlitwa uwielbienia i pieśń chwały.

„Słusznie mówi się, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków — rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić.

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka”.

Św. Jan Paweł II

Z całego serca dziękujemy naszym Przyjaciołom, którzy finansowo wsparli Diakonię Uwielbienia posługującą w naszej parafii, dzięki czemu umożliwiają nam rozwijanie naszej pasji śpiewu i grania na chwałę Boga!!!
Wśród naszych Przyjaciół są: Teodor i Lucyna Szymańscy ♫ ♪ ♫ Janina, Stanisław i Małgorzata ♫ ♪ ♫ Katarzyna Ułanowicz ♫ ♪ ♫ Rafał Danowski ♫ ♪ ♫ oraz

20151010 podziekowania firmy

Szczególne podziękowania Państwu Lucynie i Teodorowi – za pomoc przy poszukiwaniu Ludzi Dobrej Woli, a także Marcinowi Wasilewskiemu ♫ ♪ ♫ Markowi Święcickiemu ♫ ♪ ♫ Krzysztofowi Ruszczykowi ♫ ♪ ♫ Aleksandrowi Nowakowi – za tworzenie sali prób wokalno-muzycznych w naszej parafii.

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u