20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

2016 bnW imieniu kapłanów posługujących w naszej parafii i własnym, życzę wszystkim, aby Święta Bożego Narodzenia stały się czasem nowego odkrywania potęgi Boga, rodzącego się poprzez dobre słowo wypowiadane z miłością, przez świadomą decyzję przebaczenia i czyny miłosierdzia płynące z serca wobec tych, których kochamy i wobec tych, którym winniśmy miłość.

Niech Dziecię Jezus wypełni nasze życie pokojem, doświadczeniem wolności serca i umysłu od obciążeń fizycznych i duchowych i niech dokona cudu łaski trwania w szczęściu płynącym z pełnienia woli Bożej. Życzę obfitości błogosławieństwa Bożego, zdrowia i siły, a przede wszystkim zapału do głoszenia prawdy o Bogu, który tak ukochał człowieka, że stał się jednym z nas, by samotność już nigdy nie była naszym udziałem.

Nowy Rok 2017, niech będzie czasem pracy nad przyjęciem odpowiedzialności za dar wiary i łaski posłania do głoszenia prawdy o dobroci Boga i tajemnicy posłuszeństwa zawartej w odpowiedzi Maryi Matki, która zna najlepiej nasze potrzeby.

Z modlitwą i oczekiwaniem
na wspólne świąteczne
i kolędowe spotkanie
ks. Jarosław Dąbrowski, proboszcz

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u