20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

×

Ostrzeżenie

The form #33 does not exist or it is not published.

2019 immaculataRekolekcje Immaculata w dniach 19-25 lipca 2020 r. opierają się w głównej mierze o treści "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, oraz o nauczanie Ojców Kościoła. Ich istotą jest POZNANIE PRAWDY O SOBIE SAMYM, która przynosi łaskę uzdrowienia wewnętrznego.

W rekolekcjach Immaculata Maryja prowadzi do dojrzałej wiary, wychowuje i kształtuje prawdziwych liderów i animatorów wspólnot, uczy Kościoła i Jego liturgii, prowadzi do umiłowania i przyjęcia Krzyża. W rekolekcjach przewidziane są 2 dni postu o chlebie i wodzie. Rekolekcje rozpoczynają się w niedzielę o godz. 17.00 (prosimy, aby uczestniczyć wcześniej we Mszy Świętej) i kończą się w sobotę o godz. 15.00. Nie przewiduje się późniejszego przyjazdu i wcześniejszego wyjazdu.

MIEJSCE: Święta Lipka, Dom Pielgrzyma im. o. Antoniego Ząbka SJ - liczba miejsc ograniczona

KOSZT:
• całkowity koszt 480 zł
• zaliczę w wysokości 240 zł należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy w Zabłudowie oddział w Ełku, ul. Wojska Polskiego 59 
Nr konta: 60 8099 0004 0090 9853 2000 0020 z dopiskiem: Immaculata2020.


 

 

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u