20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

×

Ostrzeżenie

The form #41 does not exist or it is not published.

Rekolekcje Immaculata w dniach 4-10 lipca 2021 r. opierają się w głównej mierze o treści "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, oraz o nauczanie Ojców Kościoła. Ich istotą jest POZNANIE PRAWDY O SOBIE SAMYM, która przynosi łaskę uzdrowienia wewnętrznego.

W rekolekcjach Immaculata Maryja prowadzi do dojrzałej wiary, wychowuje i kształtuje prawdziwych liderów i animatorów wspólnot, uczy Kościoła i Jego liturgii, prowadzi do umiłowania i przyjęcia Krzyża. W rekolekcjach przewidziane są 2 dni postu o chlebie i wodzie. Rekolekcje rozpoczynają się w niedzielę o godz. 17.00 (prosimy, aby uczestniczyć wcześniej we Mszy Świętej) i kończą się w sobotę o godz. 15.00. Nie przewiduje się późniejszego przyjazdu i wcześniejszego wyjazdu.

MIEJSCE: Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Kościuszki 9, 19-300 Ełk - liczba miejsc ograniczona

KOSZT:
• całkowity koszt 520 zł
• zaliczę w wysokości 250 zł należy wpłacić na konto: 60 8099 0004 0090 9853 2000 0020 z dopiskiem: Immaculata2021.

Wpłatę zaliczki należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na rekolekcje, 
w przypadku braku wpłaty zaliczki po tym terminie twoje zgłoszenie zostanie anulowane.

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność wpłat.


facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u