20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

logo CARITASRozpoczął się kolejny etap programu unijnej pomocy żywnościowej. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby samotne oraz rodziny.

Pomoc w postaci paczek żywnościowych udzielana jest osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza:

  • 1 823,60 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • 1 410,00 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.

Zainteresowane osoby powinny uzyskać skierowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – zależnie od miejsca zamieszkania. Skierowania należy dostarczyć do tutejszej parafii.

Wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym rozpocznie się prawdopodobnie w pierwszych miesiącach 2024 roku.

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u