20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

herbrk


Do Duszpasterzy Rolników
i wszystkich Wiernych z Diecezji Ełckiej

Po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż, nadchodzi czas na świętowanie i uroczyste dziękczynienie Bogu za dary ziemi i owoce ciężkiej pracy rąk rolnika. Tradycyjnie Dożynki są największym w roku świętem gospodarskim rolników, ogrodników i sadowników, będącym ukoronowaniem ich całorocznego trudu.

Diecezjalne Dożynki, pod hasłem „Z Maryją czyńmy Kościół naszym domem" i pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, tradycyjnie już w naszej diecezji łączą się ze świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku, odbywać się one będą w dniu 8 września (sobota) 2012 r., w parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach, w dekanacie Św. Krzysztofa w Giżycku.

W imieniu Duszpasterstwa Rolników Diecezji Ełckiej, serdecznie zapraszamy naszych Rolników, ich Duszpasterzy i wszystkich Wiernych, którzy doceniają ciężką pracę na roli, do wspólnej modlitwy, radowania się i zabawy. Uroczystości dożynkowe przebiegać będą według następującego porządku:

PROGRAM DOŻYNEK

 • 10.00 - rozpoczęcie uroczystości w kościele parafialnym i prezentacja wieńców dożynkowych, a następnie procesja na plac celebry (stadion szkolny)
 • 11.00 - Msza św. dożynkowa pod przewodnictwem Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego;
 • po Mszy św.:
  • agapa; dzielenie się chlebem z tegorocznych plonów
  • program przygotowany przez Alumnów WSD w Ełku
  • występy zespołów ludowych
  • błogosławieństwo dzieci
  • ogłoszenie werdyktu Komisji oceniającej wieńce dożynkowe;
 • 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji Rolników
 • 15.10- Festyn Dożynkowy

Przekazując słowa najwyższego szacunku i uznania wraz z podziękowaniem za rolniczy trud, w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich Rolników i ich Duszpasterzy do udziału w tegorocznych Dożynkach Diecezjalnych.

Z pasterskim błogosławieństwem
+ Romuald Kamiński Biskup Pomocniczy Ełcki

Regulamin konkursowy wieńców dożynkowych i wiązanek żniwnych

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u