20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

 

W dniach 25-27 lutego 2013 odbyły się REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, których tematem były słowa z listu Św. Jakuba Apostoła:

„Wiara bez uczynków martwa jest." Jk 2,26. 

Rekolekcje odbywały się w nowej kaplicy p.w. Św. Tomasza Apostoła w Ełku. Uczniowie każdego dnia przez 1,5 h uczestniczyli w spotkaniach rekolekcyjnych, na które składały się: konferencje, projekcie multimedialne, krótkie fragmenty filmów, a trzeciego dnia odbyła się Eucharystia. Rekolekcje prowadził ks. dr Piotr Towarek – liturgista, muzykolog, egzorcysta diecezji elbląskiej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu.

Ks. Piotr dzielił się doświadczeniem posługi egzorcysty i ukazywał destrukcyjne działanie grzechu, złego ducha w życiu człowieka, wskazywał również na możliwości radzenia sobie z trudnościami duchowymi poprzez modlitwę, dobrą spowiedź i poszukiwanie prawdy o sobie samym i Bogu.

Nad organizacja i przebiegiem rekolekcji czuwali opiekunowie: Ks. Jarosław Dąbrowski, ks. Paweł Makarewicz, p. dyrektor Danuta Wojtowicz, p. wicedyrektor Wanda Fadrowska, p. Beata Czaplicka, p. Jolanta Opaluch.

Dziękujemy ks. rekolekcjoniście, uczniom i opiekunom za czas refleksji, modlitwy i możliwości wielkopostnego zatrzymania się nad swoim życiem i poszukiwania odpowiedzi wiary.

(JO)

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u