20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

kongres buttonW dniach 9-10 grudnia 2015 r. odbył się Kongres Małżeństwa i Rodziny w Ełku w hali sportowej MOSiR przy ul. Kolbego 11. Hasło przewodnie kongresu to: Rodzinne "My" w małżeńskim "ja i Ty". Goścmi specjalnymi byli: Josh McDowell oraz ks. Piotr Pawlukieiwcz.

W pierwszym dniu Kongresu podejmowana była tematyka związana z relacjami małżeńskimi i rodzinnymi, a drugi dzień Kongresu pt. "Mądrość Serca" zaplanowany był dla młodzieży i ich opiekunów.

"Stwarzamy mieszkańcom okazję do uzyskania odpowiedzi na wiele pytań dotyczących partnerstwa czy wychowania dzieci" - mówili organizatorki wydarzenia: Zuzanna Hołubowicz i Agnieszka Opaluch.

Kongres rozpoczął się Mszą Święta w parafii p.w. Rafała Kalinowskiego w Ełku. W homilii J.E. ks. bp Romuald Kamiński zwrócił uwagę na szczególne znaczenie rodziny w dzisiejszym świecie. Na kanwie Słowa Bożego zachęcał, aby małżonkowie w Chrystusie szukali umocnienia i sami również byli świadkami dla innych.

Josh McDowell - amerykański ewangelizator, jeden z najpopularniejszych pisarzy chrześcijańskich - autor dziesiątek książek, adresowanych w znacznej części do młodzieży. Jest świetnym apologetą, dowodzącym wiarygodności Pisma Świętego i prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa. Jest twórcą kampanii społecznych dotyczących m.in. wstrzemięźliwości seksualnej młodzieży czy umiejętnego dokonywania wyborów moralnych, które pomogą wytrwać w wierze w zlaicyzowanym świecie. Często odwiedział Polskę - ostatnio w 2010 r.. Jest autorem i współautorem licznych książek krzewiących wiarę chrześcijańską i poruszającą tematykę małżeństwa i rodziny oraz kształtowania relacji. W swoich publikacjach porusza tematy moralności i wiary, a także dzieli się świadectwem życia. Najbardziej znane dział pisarza, to przetłumaczona na 85 języków książka "Więcej niż cieśla", "Przewodnik apologetyczny" (2002) - uznana przez World Magazine za jedną z najbardziej wpływowych książek stulecia.

ks. Piotr Pawlukiewicz urodził się w Warszawie. Po ukończeniu w roku 1985 Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, pracował przez 2 lata jako wikariusz w parafii p.w. św. Wincentego a Paulo w Otwocku. Studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, homiletykę w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i retorykę na Uniwerystecie Jagiellońskim. Był redaktorem archidiecezjalnego radia "Józef" w Warszawie, z którym współpracuje do dziś. Członek redakcji radiowej Mszy Świętej w kościele p.w. św. Krzyża w Warszawie. Kapelan kaplicy w Sejmie RP. Wykładowca homiletyki i duszpasterstwa rodzin w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Głosił rekolekcje w wielu miastach Polski, a także dla środowisk polonijnych zagranicą.

Dzień Pierwszy skierowany był do narzeczonych, małżonków, rodziców, kapłanów, osób pracująych z małżeństwami, instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz dobra małżeństwa i rodziny, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych, szkół, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, katechetów oraz wszystkich zainteresowanych. Zgromadził ponad 800 osób.

Dzień Drugi przeznaczony był na spotkanie, konferencje i świadectwa skierowane do młodzieży.

W pierwszej cześci spotkania Josh McDowell wskazał na dwa jak określił najważniejsze wyzwania jakie stoją przed współczesną rodziną, niezaleźnie od miejsca zamieszkiwania na świecie, kultury czy religii. "Pierwszym wyzwaniem, który zmienia wiarę młodych ludzi jest internet, a drugim zagrożeniem, które niszczy człowieka, niszczy rodzinę jest pornografia".

Autor wielu publikacji przekazał uczestnikom kongresu 7 podstawowych zasad budowania relacji z dzieckiem:

  • afirmacja - poczucie autentyczności
  • akceptacja - poczucie bezpieczeństwa
  • docenianie - poczucie znaczenia
  • dostępność - poczucie ważności
  • okazywanie czułości
  • wejście w świat dziecka - poczucie łączności
  • odpowiedzialność - stawianie granic.

Konferencja dla małżonków o miłości jako poznaniu i zaufaniu, którą wygłosił ks. Piotr Pawlukiewicz była drugą częścią Konferencji. Kapłan wyjaśniał, że małżeństwo jest cudem i dowodem na istnienie Boga. W żartobliwy sposób przedstawił zmagania współczesnego człowieka, który zgubił swoją tożsamość. Zachęcał żony, aby starały się podziwać swoich mężów, by wzmacniać w nich męskość, waleczność. Natomiast mężom proponował, aby nie pozwolili zamknąć piękna swoich żon w głębi serca. "Piękno kobiety jest ogromną siłą działania męźczyzny" - mówil ks. Pawlukiewicz.

Podczas Kongresu był także czas świadectw, gdzie małżonkowie mówili jak zwalczali swoje małżeństwo. Spotkanie dla małżonków zakończyło się modlitwą o uzdrowienie relacji rodzinnych i małżeńskich.

W czasie drugiego dnia Kongresu - czwartkowego spotkania z młodzieżą Josh pragnął, aby każy z uczestników usłyszał od niego to, co na temat współżycia seksualnego każde dziecko powinno usłyszeć od swojego ojca. Dlatego też zachęcał młodzież, aby pozwoliła mu ze sobą na ojcowską rozmowę. Podkreślił zasadność istnienia Dekalogu jako zasad życia, które chronią człowieka nawet przed nim samym. Omówił działanie hormonów odpowiadających za miłość, uczucie szczęscia, więzi i podejmowanie decyzji.

Zachęcał młodzież, aby przemyślała to, co usłyszała na spotkaniu. Życzył, aby w swoim życiu umieli podejmować właściwe decyzje. "Dla mnie największym wyborem to była odpowiedź na pytanie kto jest moim Panem i Zbawicielem? Ja wybrałem Jezusa Chrystusa. Kto będzie twoim przewodnikiem w życiu? Internet, szkoła? Ja wybrałem Słowo Boże. Co da mi moc do życia? Alkohol, narkotyki, pornografia? Ja wybrałem Ducha Świętego. Potraktuj to poważnie".

(ZH)

 

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u