20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

img_1822zm27.05.2009 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Teren, na którym miała rozpocząć się budowa jest to sama glina, a miesiące czerwiec i lipiec były bardzo deszczowe i dlatego dopiero 19.08.2009 r. rozpoczęliśmy budowę Zespołu Sakralnego tzn. kościoła i budynków przykościelnych, plebanii i sal do spotkań duszpastersko-edukacyjno-kulturalnych.

W przyszłości chcemy szczególnie pomagać idąc za nauczaniem sługi bożego Jana Pawła II małżeństwu i rodzinie w jej chrześcijańskiej formacji i rozwoju duchowym, troszcząc się również o dzieci i młodzież.

Ten etap budowy był wykonany przez firmę "Dom Ełcki". Do końca grudnia zostały wykonane zaplanowane prace (tzw. stan zerowy) o wartości ponad 500 tys. zł wliczając w to wiele prac nieodpłatnych i po wyjątkowo niskich cenach. Do spłaty pozostaje 190 tys. zł. (stan na styczeń 2010 r.)

W planowaniu przyszłej działalności jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i pomysły dotyczące rozwoju wspólnoty parafialnej. Wszystkich, którzy pragną wspierać naszą parafię zachęcamy do modlitwy i innych form wsparcia, również materialnego

Konto budowy: Bank Spółdzielczy w Zabłudowie oddział w Ełku, ul. Wojska Polskiego 59, wpłaty są zwolnione z jakichkolwiek opłat.

39 8099 0004 0090 9853 2000 0010

Z modlitwą i błogosławieństwem na A.D. 2010
ks. Jarosław Dąbrowski Probszcz

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u