20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

herb bp jerzy mazurŚwięta Bożego Narodzenia, choć przeżywane w czasie pandemii inaczej niż zazwyczaj; gdy wielu z nas żyje codziennym niepokojem o siebie i swoich bliskich,o pracę i możliwości utrzymania swej rodziny, nie tracą swego podstawowegoi pięknego znaczenia. Są świętem objawieniem Miłości – Świętem Obdarowania.

Dziś Bóg daje nam w darze swego Jedynego Syna. Składa Go w zimnym,kamienistym żłobie, w półmroku stajni betlejemskiej, w pełnej milczenia i zadumiebliskości Maryi i Józefa.

Spełnia się prorocka obietnica, gdyż: „Dziecię się nam narodziło, Syn zostałnam dany” (Iz 9,5). Bogaty w miłosierdzie Bóg dzieli się sobą z nędznymczłowiekiem, który potrzebuje przebaczenia i pojednania. Przychodzi, by zamieszkaćwśród swego ludu i dzielić z nim ciężki los. Tak oto Boże Narodzenie objawia miłośćTego, który jest Miłością poprzez dar obecności, czułość i delikatność. Miłość tarodzi się w nocy spowijającej ludzkość i staje się światłem.

Tajemnica Betlejemska jest zarazem objawieniem miłości do jakiej zdolne jestludzkie serce. Do Maryi i Józefa rychło dołączyli ubodzy pasterze z okolicy.Przynieśli hojne dary Dziecięciu. Blask Gwiazdy betlejemskiej i gromka radośćaniołów sprawiły, że Nowonarodzony wzbudził w nich „miłość przedziwną”(Ps 16,3): zwyczajną, prostą, ubogą, która zaznacza swą obecność skromnym darem,dobrym słowem, radością z przebywania z innymi.

W ten Święty Czas zatrzymujemy się nie tylko przy żłóbku Pana, ale niejakospontanicznie myśl nasza biegnie do innego, ważnego gestu Boga – do Wieczernika iEucharystii. Ona również jest objawieniem Miłości Boga. W Niej Chrystus składasiebie w darze każdemu człowiekowi, stając się „Chlebem żywym, który z niebazstąpił” (J 6,51).

Podczas każdej Mszy św. Chrystus okazuje się hojny wobec nas: dzieli sięz nami mądrością swej Ewangelii, łamie dla nas Chleb życia. Eucharystia objawiamiłość całej wspólnoty Kościoła do Pana, wyrażająca się w posłuszeństwiei naśladowaniu Go, w modlitwie i ofiarach, które wnosimy w Jego zbawcze dzieło.Miłość do Chrystusa eucharystycznego jest zarazem źródłem do miłości wzajemnej.Umacnia w braterstwie i solidarności, uczy bezinteresownej służby i posyła z misjądo świata.

Siostry i Bracia, umiłowani w Chrystusie Panu,

dzieląc się z Wami opłatkiem składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim diecezjanom i gościom przybywającym na terenie naszej diecezji. Życzę osobistego spotkania z Dzieciątkiem Jezus, z całą mocą i zaufaniem przylgnięcia do Niego. Niech to spotkanie z Jezusem Chrystusem uczyni z nas osoby, pełne radości, pokoju i nadziei. Niech te dni radości bożonarodzeniowej odnowią w nas miłość i pomogą jej w pełni objawić się w naszym życiu osobistym, kapłańskim, zakonnym, rodzinnym i wspólnotowym. Ten błogosławiony czas Świąt służy ożywieniu miłości między ludźmi, świadczeniu sobie wzajemnej miłości miłosiernej, zapominaniu uraz, przezwyciężaniu nienawiści. Trwajcie w prawdzie i łasce, w pokoju i radości i dzieleniu się tą radością z innymi.

Mimo przeżywanych trudności, trudnych problemów do rozwiązania, gwałtownych zmagań dobra ze złem w przestrzeni publicznej, nie traćmy ducha! Jak powiedziałby papież Franciszek: „nie pozwólmy kraść się z nadziei”! Wspierajmy się wzajemnie i pomagajmy sobie. Pamiętajmy zwłaszcza o tych, którzy zmagają się z chorobami, starością, ubóstwem czy samotnością. Bądźmy w te dni blisko siebie. Módlmy się, aby Boże Dziecię znalazło drogę do ludzkich serc i zostało przyjęte z miłością i czułością. Oby rodziny naszej diecezji stały się Domowym Kościołem, ubogaconym obecnością Chrystusa.

Wszystkim Wam życzę mocy i świateł Ducha Świętego, który prowadzi nas drogami czasu do domu Ojca. W tym upływającym roku wielu z nas pożegnało swych bliskich. Niekiedy nie łatwo było nam przyjąć prawdę o przemijaniu i śmierci, która przychodzi nie wtedy, gdy my tego chcemy, ale wtedy, gdy tak zechce Bóg. Niech zapewnienie św. Pawła, że „jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8) będzie nam pociechą. Włączmy modlitewnie naszych bliskich zmarłych w radość świąteczną.

Opiece św. Józefa i wstawiennictwu Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki, naszej najlepszej Matki zawierzam wszystkich Was i Waszych bliskich. Do tych życzeń pragnę dołączyć moją modlitwę, upraszając Boże
błogosławieństwo nie tylko na te świąteczne dni, ale na cały 2021 rok. Z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u