20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

herb bpa Jerzego MazuraDiecezja Ełcka staje w obronie prawdy o św. Janie Pawle II, jego świętości i wielkości. Nie możemy milczeć i patrzeć obojętnie. Stańmy w obronie prawdy o św. Janie Pawle II z różańcem w ręku, ponieważ tą bronią możemy pokonać wszelkie zło i wyprosić pokój. Ten oręż dała nam Maryja, która obiecuje zwycięstwo nad wszelkim złem.

herb bp jerzy mazurŚwięta Bożego Narodzenia głoszą nam orędzie, że Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem, aby nas zbawić, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu. Tę prawdę wyznajemy w czasie Mszy Świętej w Boże Narodzenie i w każdą niedzielę w Credo: „Dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”.

herb biskupa Ełckiego Jerzego Mazura SVDChcąc podkreślić szczególny charakter okresu Narodzenia Pańskiego, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w piątek 30 grudnia 2022 r. na terenie Diecezji Ełckiej udzielam:

herb bp jerzy mazurUmiłowani Diecezjanie!

W tym niełatwym czasie, w którym żyjemy, jest w nas wiele lęku o zdrowie i życie. Obserwujemy w napięciu wojnę w Ukrainie, zagrożenie pokoju także i w naszej Ojczyźnie. Jako ludzie wierzący nie możemy tracić nadziei, bo światem rządzi Bóg. Nie możemy zapomnieć o tym, że to Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, zarówno naszego życia, jak i całej historii. Modlimy się z wiarą, aby spełniły się słowa z Księgi Proroka Izajasza:„Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny” (Iz 2, 4).

Mąjąc na uwadze okres urlopowy oraz turystyczny charakter Diecezji Ełckiej, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Diecezji Ełckiej w piątki 29 lipca i 12 sierpnia 2022 r. udzielam:

Herb ks. bp. Jerzego MazuraPrzewielebni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego, Wierni Świeccy

4 grudnia 2021 roku Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, że Ojciec Święty Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej bp. Adriana Józefa Galbasa SAC arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Naisso.

herb bpa Jerzego MazuraMając na uwadze dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w piątek, 11 listopada 2022 r., na terenie Diecezji Ełckiej udzielam

Logo Biskupa Ełckiego Jerzego MazuraDiecezja Ełcka od samego początku inwazji Rosji na Ukrainę zaangażowała się w pomoc cierpiącemu narodowi ukraińskiemu dotkniętemu dramatem wojny. Angażujemy się poprzez modlitwę, pomoc uchodźcom na terenie diecezji i wysyłkę pomocy humanitarnej na Ukrainę.

Herb ks. bp. Jerzego MazuraChcąc podkreślić szczególny charakter okresu Narodzenia Pańskiego, a w szczególności ostatniego roku kalendarzowego, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan.87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającycm w piątek, 31 grudnia 2021 roku na terenie Diecezji Ełckiej udzielam

Czcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego

Drodzy Diecezjanie!

Z wielką radością przekazuję Wam wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek ustanowił Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej. Został nim ks. kan. dr Dariusz Zalewski, proboszcz parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku.

Herb ks. bp. Jerzego MazuraDrodzy Diecezjanie, Czcigodni Duszpasterze,Z ogromnym niepokojem patrzymy na niszczące wojenne działania na terenie Ukrainy. Jako Wspólnota ludzi wierzących nie ustajemy w modlitwach do Boga o pokój w sercach i na Ukrainie. Wyrażamy naszą solidarność z narodem Ukraińskim i zapewniamy ich o naszej bliskości i jedności.

Herb ks. bp. Jerzego Mazura„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”.

Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Radujemy się, gdyż tamtej nocy Odwieczne Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. Pasterzom, którzy paśli swoje owce na polach w pobliżu Betlejem, aniołowie powiedzieli: „dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2,11). Dołączmy do aniołów i uwielbiajmy Boga: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”. (Łk 2,14)

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u