20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

logo Biskupa EłckiegoW święta Bożego Narodzenia rozbrzmiewa orędzie aniołów skierowane do betlejemskich pasterzy: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, (…) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2,10-11). Pasterze po wysłuchaniu orędzia anioła o narodzeniu Zbawiciela uwierzyli i udali się do Betlejem. Tam ujrzeli Dziecię, rozpoznali w Nim Mesjasza i oddając pokłon, złożyli dary.

1. Dołóżmy starań, aby poznać Pana”.

Tymi słowami proroka Ozeasza z pierwszego czytania zachęcam wszystkich diecezjan, byśmy w mocy Ducha Świętego bardziej poznawali Boga, by mocniej w Niego uwierzyć, bardziej Mu zaufać i Go umiłować.

herb Biskupa Ełckiego Jerzego MazuraUmiłowani Diecezjanie!

Dzisiejsza IV Niedziela Wielkanocna nazywa się Niedzielą Dobrego Pasterza. Od lat Kościół w tę niedzielę modli się za pasterzy Kościoła, kapłanów i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Do tego zachęcają nas słowa Chrystusa: „Zniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo."

herb bpa Jerzego MazuraDiecezja Ełcka staje w obronie prawdy o św. Janie Pawle II, jego świętości i wielkości. Nie możemy milczeć i patrzeć obojętnie. Stańmy w obronie prawdy o św. Janie Pawle II z różańcem w ręku, ponieważ tą bronią możemy pokonać wszelkie zło i wyprosić pokój. Ten oręż dała nam Maryja, która obiecuje zwycięstwo nad wszelkim złem.

herb bp jerzy mazurUmiłowani Diecezjanie!

W tym niełatwym czasie, w którym żyjemy, jest w nas wiele lęku o zdrowie i życie. Obserwujemy w napięciu wojnę w Ukrainie, zagrożenie pokoju także i w naszej Ojczyźnie. Jako ludzie wierzący nie możemy tracić nadziei, bo światem rządzi Bóg. Nie możemy zapomnieć o tym, że to Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, zarówno naszego życia, jak i całej historii. Modlimy się z wiarą, aby spełniły się słowa z Księgi Proroka Izajasza:„Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny” (Iz 2, 4).

Mąjąc na uwadze okres urlopowy oraz turystyczny charakter Diecezji Ełckiej, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Diecezji Ełckiej w piątki 29 lipca i 12 sierpnia 2022 r. udzielam:

herb bp jerzy mazurŚwięta Bożego Narodzenia głoszą nam orędzie, że Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem, aby nas zbawić, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu. Tę prawdę wyznajemy w czasie Mszy Świętej w Boże Narodzenie i w każdą niedzielę w Credo: „Dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”.

herb bpa Jerzego MazuraMając na uwadze dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w piątek, 11 listopada 2022 r., na terenie Diecezji Ełckiej udzielam

Logo Biskupa Ełckiego Jerzego MazuraDiecezja Ełcka od samego początku inwazji Rosji na Ukrainę zaangażowała się w pomoc cierpiącemu narodowi ukraińskiemu dotkniętemu dramatem wojny. Angażujemy się poprzez modlitwę, pomoc uchodźcom na terenie diecezji i wysyłkę pomocy humanitarnej na Ukrainę.

herb biskupa Ełckiego Jerzego Mazura SVDChcąc podkreślić szczególny charakter okresu Narodzenia Pańskiego, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w piątek 30 grudnia 2022 r. na terenie Diecezji Ełckiej udzielam:

Czcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego

Drodzy Diecezjanie!

Z wielką radością przekazuję Wam wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek ustanowił Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej. Został nim ks. kan. dr Dariusz Zalewski, proboszcz parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku.

Herb ks. bp. Jerzego MazuraDrodzy Diecezjanie, Czcigodni Duszpasterze,Z ogromnym niepokojem patrzymy na niszczące wojenne działania na terenie Ukrainy. Jako Wspólnota ludzi wierzących nie ustajemy w modlitwach do Boga o pokój w sercach i na Ukrainie. Wyrażamy naszą solidarność z narodem Ukraińskim i zapewniamy ich o naszej bliskości i jedności.

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u