20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

herb biskupa Ełckiego Jerzego Mazura SVDChcąc podkreślić szczególny charakter okresu Narodzenia Pańskiego, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w piątek 30 grudnia 2022 r. na terenie Diecezji Ełckiej udzielam:

DYSPENSY
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościola odnośnie dnia pokutnego, zalecam by Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili Modlitwę Pańską w intencji pokoju na świecie.

ks. bp Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u