20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

logo Biskupa EłckiegoW święta Bożego Narodzenia rozbrzmiewa orędzie aniołów skierowane do betlejemskich pasterzy: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, (…) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2,10-11). Pasterze po wysłuchaniu orędzia anioła o narodzeniu Zbawiciela uwierzyli i udali się do Betlejem. Tam ujrzeli Dziecię, rozpoznali w Nim Mesjasza i oddając pokłon, złożyli dary.

Święta Bożego Narodzenia wyrażają prawdę, że Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas, by dzielić z nami nasze radości i cierpienia, trudy i nadzieje codziennego życia. On przyszedł na świat dla naszego zbawienia, aby nam pomóc w dojściu do nieba. Boże Narodzenie to doświadczenie prawdy o tym, że Bóg jest blisko każdego człowieka. Otwórzmy serca na przyjęcie tego najwspanialszego Daru od Boga Ojca i pozwólmy Mu wejść do naszego życia, by mógł je przemieniać i umacniać, a my byśmy mogli Go poznawać, miłować i naśladować.

Pójdźmy do Betlejem i oddajmy Mu pokłon! Te słowa pasterzy świętej nocy są powtarzane przez wieki. W nich zostało objaśnione to, co tak naprawdę znaczy „obchodzić Boże Narodzenie”. Te słowa i ja dzisiaj kieruję do Was, zapraszając do stania się pasterzami. Obyście usłyszeli głos anioła obwieszczającego radość Boga i wyruszyli w drogę do Betlejem. Pasterze znaleźli dziecię Jezus, bo uwierzyli anielskim słowom.

I my jeśli uwierzymy zwiastunom Dobrej Nowiny o przyjściu Zbawiciela na świat, znajdziemy Chrystusa, naszego Zbawiciela. Takim miejscem spotkania jest Eucharystia, w której Chrystus rzeczywiście i realnie uobecnia się pod postacią chleba i wina. W Eucharystii znajdziemy Boga żywego.

Zachęcam Was do pójścia do Betlejem na spotkanie z nowonarodzonym Jezusem i doświadczenia Jego obecności we wspólnocie Kościoła. Idźcie razem w gronie rodziny i najbliższych, idźcie razem z Waszymi dziećmi, aby oddać pokłon Jezusowi zrodzonemu z Niewiasty, naszemu Zbawicielowi.

Wpatrując się w Chrystusa obecnego w Eucharystii, życzę umocnienia wiary w prawdziwą obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina, rozpalenia miłości do życia Eucharystią, do adoracji Najświętszego Sakramentu i ożywienia nadziei, że przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej, otrzymamy życie wieczne.

Dzieląc się z Wami duchowo opłatkiem, pragnę złożyć najlepsze życzenia wszystkim diecezjanom i przebywającym na terenie diecezji. Niech czas Bożego Narodzenia pozwoli Wam doświadczyć bliskości przychodzącego Boga. Niech On obdarza miłością, miłosierdziem, prawdziwym szczęściem, łaską zdrowia i uczyni zwiastunami pokoju w dzisiejszym świecie.

Do życzeń dołączam Boże błogosławieństwo na dni świąteczne i na każdy dzień nowego 2024 roku: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Bp Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u