20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

Herb ks. bp. Jerzego MazuraChcąc podkreślić szczególny charakter okresu Narodzenia Pańskiego, a w szczególności ostatniego roku kalendarzowego, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan.87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającycm w piątek, 31 grudnia 2021 roku na terenie Diecezji Ełckiej udzielam

DYSPENSY

od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zalecam by Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili Modlitwę Pańską w intencji dzieci nienarodzonych.

ks. bp Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Ełk, 20 grudnia 2021 roku

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u