20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

Mąjąc na uwadze okres urlopowy oraz turystyczny charakter Diecezji Ełckiej, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Diecezji Ełckiej w piątki 29 lipca i 12 sierpnia 2022 r. udzielam:

DYSPENSY

od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości do pokarnów mięsnych.

Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zachęcam by Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili modlitwę Ojcze Nasz w intencji poszanowania ludzkiego.

Ełk, 18 lipca 2022 r.

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii

N.618/2022

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u