20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

2019 immaculataPrzyjmujemy zgłoszenia do 15 lipca 2019 r.
Rekolekcje Immaculata w dniach 4-10.08.2019 r. opierają się w głównej mierze o treści "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, oraz o nauczanie Ojców Kościoła. Ich istotą jest POZNANIE PRAWDY O SOBIE SAMYM, która przynosi łaskę uzdrowienia wewnętrznego.

W rekolekcjach Immaculata Maryja prowadzi do dojrzałej wiary, wychowuje i kształtuje prawdziwych liderów i animatorów wspólnot, uczy Kościoła i Jego liturgii, prowadzi do umiłowania i przyjęcia Krzyża. W rekolekcjach przewidziane są 2 dni postu o chlebie i wodzie. Rekolekcje rozpoczynają się w niedzielę o godz. 17.00 (prosimy, aby uczestniczyć wcześniej we Mszy Świętej) i kończą się w sobotę o godz. 15.00. Nie przewiduje się późniejszego przyjazdu i wcześniejszego wyjazdu.

ZGŁOSZENIE IMMACULATA - ONLINE

Przyjmujemy zgłoszenia do 15 lipca 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Immaculacie jest wcześniejsze przeżycie tygodniowych rekolekcji zamkniętych np.: REO lub innych.

MIEJSCE: Dom Księży Werbistów im. bł. Alojzego Ligudy ul. Małe Żywczańskie 22, 34-500 Zakopane - jest możliwość dodatkowego tygodniowego pobytu na własny koszt.

KOSZT:
• całkowity koszt 480 zł
• zaliczę w wysokości 240 zł należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy w Zabłudowie oddział w Ełku, ul. Wojska Polskiego 59 
Nr konta: 60 8099 0004 0090 9853 2000 0020 z dopiskiem: Immaculata.

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u