20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

2018 faustyna sopockoCzym jest godzina Miłosierdzia?
Jest to godzina 15.00 - godzina śmierci Pana Jezusa. To szczególny czas w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie chcemy stawać pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata.

 

O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320).

W naszej parafii można składać intencje (bezpośrednio w kaplicy lub przez Internet), które przez członków grupy Apostolatu Godziny Miłosierdzia, będą codziennie przez okres 30 dni odczytywane i zanoszone w modlitwie koronki do Bożego Miłosierdzia. Intencje można zanosić przez wstawiennictwo bł. Michała Sopoćki lub św. Siostry Faustyny, których relikwie znajdują się w naszej parafii.

Codziennie o godz. 15.00 odmawiana jest koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 10 minut przed koronką odczytywane są intencje składane w kaplicy lub wysyłane przez Internet.

USŁUGA CHWILOWO NIEDOSTĘPNA TRWA AKTUALIZACJA

 

bl sopocko

ONLINE
Intencja za wstawiennictwem
bł. Michała Sopoćki

  sw Faustyna

ONLINE
Intencja za wstawiennictwem
św. Siostry Faustyny

 

MODLITWA
o uproszenie łask przez wstawiennictwo
bł. ks. Michała Sopoćki

Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego ks. Michała Sopoćko gorliwym apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia i czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia.

Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją ojcowską dobroć, otrzymał(a) łaskę .............. za jego wstawiennictwem,
o którą Cię proszę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...


KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz): Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy): Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Obraz Jezusa Miłosiernego
Obraz Jezusa Miłosiernego
 
Godzina Miłosierdzia
Godzina Miłosierdzia
 
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Koronka do Miłosierdzia Bożego
 
Święto Miłosierdzia
Święto Miłosierdzia
 
Szerzenie czci Miłosierdzia
Szerzenie czci Miłosierdziafacebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u