20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

Rekolekcje Immaculata w dniach 09-15 lipca 2023 r. opierają się w głównej mierze o treści "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, oraz o nauczanie Ojców Kościoła. Ich istotą jest POZNANIE PRAWDY O SOBIE SAMYM, która przynosi łaskę uzdrowienia wewnętrznego.

W rekolekcjach Immaculata Maryja prowadzi do dojrzałej wiary, wychowuje i kształtuje prawdziwych liderów i animatorów wspólnot, uczy Kościoła i Jego liturgii, prowadzi do umiłowania i przyjęcia Krzyża. W rekolekcjach przewidziane są 2 dni postu o chlebie i wodzie. Rekolekcje rozpoczynają się w niedzielę o godz. 17.00 (prosimy, aby uczestniczyć wcześniej we Mszy Świętej) i kończą się w sobotę o godz. 15.00. Nie przewiduje się późniejszego przyjazdu i wcześniejszego wyjazdu.

MIEJSCE: Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Kościuszki 9, 19-300 Ełk - liczba miejsc ograniczona

KOSZT:
• całkowity koszt 740 zł
• zaliczę w wysokości 350 zł należy wpłacić na konto: 60 8099 0004 0090 9853 2000 0020 z dopiskiem: Immaculata 2023.

Wpłatę zaliczki należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na rekolekcje, 
w przypadku braku wpłaty zaliczki po tym terminie twoje zgłoszenie zostanie anulowane.

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność wpłat.


Sorry, no more submissions are accepted. The limit of submissions for this form has been reached.

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u