20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

We wtorek, 8 maja br., w Ełku odbędzie się z błogosławieństwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura marsz w obronie wolności mediów i Telewizji Trwam. Marsz poprzedzi Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura Biskupa Ełckiego, która zostanie odprawiona o godz. 18.00 w Katedrze Ełckiej.

 

Następnie uczestnicy marszu przejdą ulicami: Kościuszki, Wojska Polskiego, Armii Krajowej i 3-go Maja do Parku Solidarności pod pomnik „Poległym za wolną i niezawisłą Polskę". Tutaj zostanie odczytany apel uczestników marszu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie równego traktowania podmiotów w procesie przyznawania koncesji na nadawanie programów na multipleksie cyfrowym oraz o przyznanie miejsca na multipleksie cyfrowym dla Telewizji Trwam.

Organizatorami marszu są: Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej, Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna „Dobro Wspólne" wraz z Duszpasterzami Miasta Ełku. Poparcie dla tej inicjatywy zgłosiły także: KSM i inne grupy młodzieżowe, Koła Rodzin Radia Maryja, środowiska patriotyczne. Do udziału w tym marszu są zaproszeni członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji ełckiej oraz wszyscy mieszkańcy diecezji ełckiej, a szczególnie miasta Ełku. Organizatorzy marszu proszą o zabranie ze sobą emblematów parafialnych, transparentów, flag narodowych itp.

W imieniu organizatorów
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u