20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

jakub alberione
ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚCI WPROWADZENIA RELIKWII I STOPNIA

bł. Jakuba Alberione patrona ewangelizacji przez środki społecznego przekazu

„OFIAROWAĆ BOGA DUSZOM I DUSZE BOGU"

W Roku Wiary i w obchodzoną niedawno 50 rocznicę Soboru Watykańskiego II i 20 rocznicę Katechizmu Kościoła Katolickiego pragniemy prosić o wstawiennictwo bł. Jakuba Alberione by wypraszał nam łaski nowej i skutecznej ewangelizacji i poszerzyć znajomość osoby bł. Jakuba Alberione wśród wiernych.

Czwartek - 11.04.2013 r.

 • 9.00 – 13.00 – Spotkanie z uczniami SP w Rękusach i uczniami w ZS nr 1 w Ełku.
 • 18.00 – 20.00 – Rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia relikwii Mszą Świętą o godz. 18.00. Po Mszy Świętej zapraszamy na spotkanie grupy, ruchy, stowarzyszenia działające przy parafiach i w naszej parafii członków: Odnowy w Duchu Świętym, Domowego Kościoła, Kół Żywego Różańca, Szafarzy Nadzwyczajnych, Grupy Liturgicznej, Parafialnego Koła Caritas, Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej, katechetów, nauczycieli, wychowawców.
  Spotkanie poprowadzą Siostry Zakonne ze Zgromadzenia: Uczennice Boskiego Mistrza.

Piątek - 12.04.2013 r.

 • 9.00 – 13.00 – Spotkanie z uczniami w ZS nr 1 w Ełku.
 • 18.00 – 20.00 – Po Mszy Świętej o godz. 18.00 projekcja filmu o błogosławionym Jakubie Alberione, katecheza, dyskusja. Na spotkanie zapraszamy młodzież, kandydatów do bierzmowania z grup I, II, III, KSM i wszystkich zainteresowanych.
  Spotkanie poprowadzą Siostry Zakonne ze Zgromadzenia: Uczennice Boskiego Mistrza.

Sobota - 13.04.2013 r.

 • 18.00 – 20.00 – Po Mszy Świętej o godz. 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa za wstawiennictwem bł. Jakuba Alberione prowadzona przez Siostry Zakonne ze Zgromadzenia: Uczennice Boskiego Mistrza.

Niedziela 14.04.2013 r.

 • 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 – Kazania na temat życia i działalności bł. Jakuba Alberione wygłosi Prowincjał Towarzystwa Św. Pawła O. Bogusław Zeman.
 • 13.00 – Na Mszy Świętej o godz. 13.00 uroczyste wprowadzenie relikwii. Po Mszy Świętej: modlitwa, ucałowanie relikwii, otwarcie dolnej Sali Konferencyjnej i nadanie imienia bł. Jakuba Alberione, poświęcenie sali, poczęstunek.

Historia Jakuba Alberione

Kiedy dobiegał końca wiek XIX papież Leon XIII zwrócił się z apelem do całego świata o oddanie życia Jezusowi jako Drodze, Prawdzie, Życiu (por. J 14,6). Niestety, wezwanie to zostało zignorowane, a cena, jaką zapłaciła za to ludzkość przeraża do dziś: dwie wojny światowe, dwa totalitaryzmy, dwie rewolucje społeczne, kryzys rodziny, zagubienie sensu i wartości życia.

Był jednak człowiek, który wezwanie papieża wziął sobie mocno do serca. To młody Jakub Alberione (1884–1971), który podczas nocnych godzin modlitwy przed Najświętszym Sakramentem zrozumiał, jak bardzo ówczesny świat potrzebuje Chrystusa i zaangażował swoje zdolności, zapał i siły, aby zanieść Go wszyst-kim ludziom, zwłaszcza tym, którzy uwiedzeni okruchami prawdy, zanurzeni w wirze fałszu, zamaskowania, manipulacji i wyzysku nie mają już odwagi przyjść do Niego.

Ksiądz Alberione uznał, że w takiej sytuacji Kościół musi pierwszy wyjść do tych ludzi. Postanowił też wykorzystać do tego środki najszybsze i najbardziej sku-teczne. Widział, że kapłan tradycyjnie głosi Słowo Boże tylko dla niewielkiej grupy osób, a właśnie "prasa, kino, radio, telewizja stanowią dziś najpilniejsze, najszybsze i najskuteczniejsze narzędzia katolickiego apostolatu. Być może w przyszłości będą do dyspozycji środki jeszcze doskonalsze, teraz jednak wydaje się, że serce apostoła nie może pragnąć nic lepszego, aby dawać Boga duszom i dusze Bogu."

Jak przystało na apostoła XX wieku, ksiądz Alberione z wiarą i entuzjazmem przystąpił do dzieła: jego amboną stał się już w 1913 r. stół redakcyjny, następnie mikrofon, a jeszcze później kamera filmowa. Dzięki temu mógł on zrealizować swój genialny program: mówić o Chrystusie ludziom XX wieku, językiem XX wieku, w którym Ewangelia staje się obrazem, rytmem, akcją, dźwiękiem. Talent organizacyjny księdza Alberione, połączony z jego wrażliwością na po-trzeby czasu i na konieczność coraz szerszej współpracy, kazał mu założyć w prze-iągu połowy wieku szereg instytutów w różny sposób nastawionych na głoszenie Ewangelii.

Ksiądz Alberione pozostawił w ten sposób dziewięć instytutów, które razem z paulińskimi Współpracownikami tworzą Rodzinę Świętego Pawła, obecną już dziś we wszystkich zakątkach świata. Instytuty te wypełniają odmienne, ale uzu-pełniające się zadania. Są to, w kolejności powstania: Towarzystwo Świętego Pawła (1914), Zgromadzenie Córek Świętego Pawła (1915), Uczennice Boskiego Mistrza (1924), Siostry Jezusa Dobrego Pasterza (1938), Siostry Królowej Apostołów (1957), Instytut Świętego Archanioła Gabriela (1958), Instytut Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (1958), Instytut Jezusa Kapłana (1959), Instytut Świętej Rodziny (1960). 

„Między nimi jest ścisłe pokrewieństwo – pisał ksiądz Alberione – ponieważ wszystkie narodziły się z Tabernakulum. Wspólny jest duch: żyć Jezusem Chrystusem i służyć Kościołowi. Jedni reprezentują wszystkich przed Tabernakulum, inni szerzą jakby z wysokości naukę Jezusa Chrystusa, jeszcze inni zbliżają się do poszczególnych dusz. Jest wśród nich ścisła współpraca duchowa, intelektualna, moralna, ekonomiczna".

Według myśli założyciela pauliści i paulistki powinni być „jednym sercem i jedną duszą", aby zespalać dusze, myśli, programy apostolstwa. Mają wspólną formację duchową, w której istotne miejsce zajmuje nabożeństwo do Jezusa Mistrza – Drogi, Prawdy i Życia, do Maryi Królowej Apostołów i do świętego Pawła Apostoła. Oży-wieni są wielką miłością do słowa Bożego. Na bazie dobrego przygotowania duchowego i intelektualnego oraz zdobytego doświadczenia podejmują działalność ewangelizacyjną, w której wykorzystują wszelkie środki komunikowania, jakie postęp ludzki daje do ich dyspozycji.

W Rzymie, niedaleko Bazyliki św. Pawła za murami, w skromnym pokoju przy ul. Alessandro Severo 58 czas zatrzymał się o godzinie 18.25. O tej porze, 26 listopada, zakończył swoją ziemską wędrówkę ksiądz Jakub Alberione, założyciel Rodziny Paulińskiej. Umarł zaledwie w godzinę po wizycie Ojca Świętego Pawła VI, który przybył niespodziewanie, aby pokrzepić go swoim błogosławieństwem i podziękować mu za wszystko, co uczynił dla Kościoła i ludzi XX w. 27 kwietnia 2003 roku papież Jan Paweł II publicznie ogłosił księdza Jakuba Alberione błogosławionym.

jakub alberione czb
Panie, wsław w swoim Kościele bł. Jakuba Alberione. Niech będzie dla nas wszystkich przewodnikiem i orędownikiem na drodze naszego uświęcenia i działalności apostolskiej.

Spraw, aby do wszystkich dotarło światło Ewangelii, otwierając świat na obecność Jezusa Mistrza, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, przez wstawiennictwo Maryi, Matki i Królowej Apostołów.

Udziel nam też łaski, o którą Cię teraz prosimy...

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Jezu Mistrzu, Drogo, Prawdo i Życie, zmiłuj się nad nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.
Od grzechu każdego, wybaw nas, Panie.

Osoby, które otrzymają szczególne łaski za wstawiennictwem bł. Jakuba Alberione, proszone są o przekazanie informacji w naszej parafii i na adres:

Towarzystwo Świętego Pawła ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa

Załączniki:
Pobierz plik (Biuletyn Jakub Alberione.pdf)Biuletyn - Jakub Alberione[ ]559 kB
facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u