20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

Życzenia Boże Narodzenie 2015Boże Narodzenie

Pasterka - czwartek, 24 grudnia - Msze Święte

  • Ełk: 22.00, 24.00
  • Mołdzie: 22.00

po Mszach dzielenie się opłatkiem.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - piątek 25 grudnia - Msze Święte

  • Ełk: 9.30, 11.00, 13.00, 18.00

Święto Św. Szczepana - sobota, 26 grudnia - Msze Święte

  • Ełk: 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 - chrzty, 18.00 - ślub

spotkanie rodziców chrzestnych o godz. 12.10

Niedziela Świętej Rodziny - niedziela, 27 grudnia

  • Ełk: 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 18.00

Na wieczorną Eucharystię zapraszamy małżeństwa, które w grudniu obchodzą rocznicę sakramentu małżeństwa.

W Biblii miłość rodzicielska nierozerwalnie związana jest z miłością małżeńską i dlatego to pierwsze polecenie, które Bóg kieruje do człowieka, jest wezwaniem do wielkiej odpowiedzialności za postawę mężczyzny wobec kobiety i kobiety wobec mężczyzny. Dzieje ludzkości zależą od tego, czy mężczyzna i kobieta potrafią siebie nawzajem – a w konsekwencji także swoje dzieci – pokochać miłością wierną, ofiarną i mądrą.

Modlitwa przy wigilijnym stole

Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojciec lub matka zapala świecę na stole.

Ojciec lub matka: Światło Chrystusa.

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

Ojciec: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza:

Odczytanie Ewangelii: Łk 2, 1-14

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Co w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.
Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

Wspólna Modlitwa

Ojciec lub matka: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

  • Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy... wszyscy odpowiadają: wysłuchaj nas Panie.
  • Obdarz naszych bliskich, przyjaciół, znajomych i sąsiadów, pokojem tej nocy. Ciebie prosimy...
  • Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy...
  • Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy...

Wszyscy odmawiają modlitwę: „Ojcze nasz...”

Ojciec lub matka: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.
Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem.

Modlitwa po wieczerzy wigilijnej

Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen


Drodzy Parafianie!

Podsumowując kończący się rok można powiedzieć, że jako wspólnota doświadczyliśmy wielu łask. Oprócz stałych dzieł i pracy formacyjnej we wspólnotach i ruchach, za którą dziękuję Bogu i angażującym się osobom, mogliśmy wspólnie przeżywać spotkania wzmacniające nas duchowo i stwarzające możliwości współpracy.

Szczególną troską otoczyliśmy małżonków, których zapraszaliśmy na comiesięczne Eucharystie i organizowane dla chętnych randki małżeńskie. Od lutego w każdy poniedziałek odbywają się nieszpory mężczyzn za rodziny. Na zakończenie wizytacji ks. Biskupa Jerzego Mazura w naszej parafii mogliśmy modlić się przy krzyżu i ikonie peregrynującym przed Światowymi Dniami Młodzieży. Uczestniczyliśmy w wieczorach uwielbienia i jako wspólnota mieliśmy duży wkład w przygotowanie Kongresu Małżeństwa i Rodziny.

Dzięki oddanym do użytku pomieszczeniom towarzyszącym głównemu budynkowi kaplicy, mogliśmy podejmować działania służące pogłębianiu wiary i nawiązywaniu nowych relacji. W dostępnych salach odbywały się spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych o różnej tematyce.

Z serca dziękuję wszystkim angażującym się we wszelkie prace, działania i składane ofiary na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Nadal trwamy w spłacie długu, który pozostał po wzniesieniu głównego budynku kaplicy. Mam nadzieję, że przy Bożym błogosławieństwie, które ufam, że nam towarzyszy i przy zaangażowaniu całej wspólnoty udźwigniemy ten ciężar spłaty.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nie rezygnują ze wsparcia finansowego i systematycznie angażują się w działo spłaty budowy, podejmując modlitwę i składając ofiary na ten cel. Jednocześnie zapraszam do tego dzieła nowych parafian i tych, którzy chcieliby się włączyć w modlitwę i składanie ofiar materialnych. W naszej parafii wszystkie formy składania ofiar są dostępne: na konto, wpłaty w zakrystii czy na tacę.

W imieniu własnym, ks. Wojciecha i ks. Marka, życzę wszystkim, aby Święta Bożego Narodzenia stały się poznaniem miłości Boga rodzącego się w naszym sercu i uzdalniającego nas do nowej miłości wobec Boga i bliskich, tak, by czas świąteczny mógł być doświadczeniem Nowego Życia w Chrystusie.
Boże miłosierdzie zaś niech stanie się udziałem naszego życia i objawia się innym poprzez wzajemną troskę i okazywanie dobroci nawet w najmniejszych gestach. Niech radość jaką niesie Boże Dziecię pozwoli nam wszystkim cieszyć się błogosławieństwem, zdrowiem, siłą i pokojem, a Nowy Rok 2016 niech będzie czasem pracy nad przyjęciem na nowo odpowiedzialności za dar wiary i łaski chrztu świętego.
Z modlitwą i oczekiwaniem na wspólne świąteczne i kolędowe spotkanie
ks. Jarosław Dąbrowski, proboszcz

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Gazetka - adwent 2015.pdf)Biuletyn na Boże Narodzenie[ ]510 kB
facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u