20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

herb bp jerzy mazurPrzedłużając radość Uroczystości Bożego Narodzenia i chcąc podkreślić szczególny charakter okresu Narodzenia Pańskiego, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w piątek 27 grudnia 2019 roku na terenie Diecezji Ełckiej udzielam

DYSPENSY

od obowiązku zachowania wstrzęmięźliwości od pokarmów mięsnych.

Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zalecam by Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili Modlitwę Pańską w intencji dzieci nienarodzonych.

ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii

ks. bp. Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Ełk, 20 grudnia 2019 r.

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u