20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

herb bp jerzy mazurDrodzy Kapłani, Drodzy Diecezjanie

Przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pańskiego w trudnych okolicznościach. Epidemia, z którą obecnie zmaga się cały świat, poważnie ograniczyła nasze możliwości wspólnotowego przeżywania tych Świętych Dni.

Jesteśmy podobni do uczniów, którzy w Niedzielę Wielkanocną, wędrując do Emaus, przeżywali niepokój i niepewność. Wówczas przyłączył się do nich Zmartwychwstały. Nie poznali Go, ponieważ byli zbytnio przybici wydarzeniami Wielkiego Piątku. Ich wspomnienia zdominował mrok Golgoty. Ich oczy były na uwięzi zrodzonej z dramatu, w którego centrum stanął krzyż. Ich sercom najzwyczajniej, brakowało wiary.

Smutna i trudna rzeczywistość potrafi pozbawić nas nadziei; sprawić, że przestaniemy dostrzegać coś więcej, niż tylko niedogodności i pojawiające się braki. Strach i cierpienie zabierają radość, a bezradność rodzi niepokój.Jednak Chrystus nie zostawił w opuszczeniu swych uczniów.

Przyszedł do nich ze słowem umocnienia i pociechy. Połamał dla nich Chleb, który odradza.Gospoda w Emaus stała się dla nich miejscem odnalezienia nadziei. Wracali z niej pospiesznie niosąc w sercach radość!Tak jest i dziś. Pan pozostał z nami w Eucharystii jako pokarm duchowy. Umacnia nas swym słowem i Ciałem.

Spotkajmy się ze Zmartwychwstałym Chrystusem w Eucharystii, także transmitowanej przez radio czy telewizję i zaprośmy Go do naszych serc, rodzin słowami uczniów idących do Emaus: „Zostań z nami Panie”. Z wiarą, że On żyje i jest naszą nadzieją zawierzmy Mu siebie, rodzinę, naszą diecezję i Ojczyznę. Słowami papieża Franciszka pragnę umocnić was w wierze:

„On żyje i chce abyś żył. On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa”.

Jezus jest przy nas i z nami, i pragnie dać nam siłę i nadzieję. Trwajmy na modlitwie, która pozostaje dziś koniecznym i pewnym sposobem przezwyciężenia zwątpienia i lęku. Przeżywając Święta Zmartwychwstania Pańskiego pragnę życzyć przede wszystkim Bożej nadziei, która pomoże przezwyciężyć wszelkie obawy i niepokoje.

Spójrzmy na nasze życie z wiarą i dostrzeżmy, że Pan Bóg zawszeczuwa nad nami. We wszystkich okolicznościach życia możemy liczyć na Jego ojcowską troskę i pomoc.A zatem, niech Chrystus „zwycięzca śmierci, piekła i szatana”, którego triumf opiewają wielkanocne pieśni, umacnia Was swą łaską i błogosławieństwem, pomnaża siły, obdarza radością i zdrowiem.

Niech światło poranka wielkanocnego zajaśnieje w naszych sercach i opromienia kolejne dni!Korzystając z okazji pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym oraz wiernym świeckim za modlitwy, cierpienia i posty, ofiarowane w intencji zakończenia pandemii koronawirusa.

Dziękuję władzom rządowym, samorządowym, lekarzom, służbie zdrowia, służbom mundurowym, Caritas diecezji ełckiej i wolontariuszom, środkom społecznego przekazu oraz tym wszystkim, którzy na różne sposoby podjęli walkę z zagrożeniem epidemiologicznym i ofiarnie wykonują swe obowiązki. Ostatnie miesiące ujawniły, że jesteśmy odpowiedzialni i solidarni. Tak wiele dobra dokonało się wśród nas.

Niech Zmartwychwstały umacnia nas wszystkich, pomoże w pokoju ducha przejść ten trudny czas. I z nadzieją śpiewać: radością moją jest Chrystus Zmartwychwstały. Wszystkich Was zapewniam o modlitwie w te dni pełne Bożej nadziei, zwłaszcza podczas Eucharystii.

Z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

Załączniki:
Pobierz plik (Zyczenia do diecezjan- Wielkanoc - 2020.pdf)Życzenia Wielkanocne Biskupa Ełckiego[ ]466 kB
facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u