20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

herb bp jerzy mazurPrzedłużając radość Uroczystości Bożego Narodzenia i chcąc podkreślić szczególny charakter okresu Narodzenia Pańskiego, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w piątek 27 grudnia 2019 roku na terenie Diecezji Ełckiej udzielam

herb bp jerzy mazurCzcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego
Drodzy Diecezjanie!

Z wielką radością przekazuję Wam wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek ustanowił Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej. Został nim ks. Adrian Józef Galbas ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyn).

herb bp jerzy mazurUmiłowani Diecezjanie,

Adwent, który dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy, wprowadza nas w nastrój oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Przygotowuje na przyjście Chrystusa Pana przy końcu czasów, kiedy odbędzie się sąd nad światem. W dzisiejszej liturgii Słowa usłyszeliśmy zachętę: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie (Mt 24,42).

herbjmW duchu wiary i odpowiedzialności; w trosce o obecny i przyszły kształt naszego Narodu i Ojczyzny, zalecam, aby począwszy od Uroczystości Narodzenia Pańskiego aż do Święta Ofiarowania Pańskiego, odmawiano podczas każdej Mszy świętej, przed błogosławieństwem końcowym, „Modlitwę za Ojczyznę” Sługi Bożego ks. Piotra Skargi.

herbjm1. W święta Bożego Narodzenia słyszymy słowa Anioła Pańskiego: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, (...) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2, 10-11). Pasterze po wysłuchaniu orędzia anioła podejmują drogę wiary.

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u